Dự án tiêu biểu - Công ty TNHH Điện công nghiệp Sài Gòn (SIPower)

Dự án tiêu biểu - Công ty TNHH Điện công nghiệp Sài Gòn (SIPower)

Dự án tiêu biểu - Công ty TNHH Điện công nghiệp Sài Gòn (SIPower)

Dự án tiêu biểu - Công ty TNHH Điện công nghiệp Sài Gòn (SIPower)

Dự án tiêu biểu - Công ty TNHH Điện công nghiệp Sài Gòn (SIPower)
Dự án tiêu biểu - Công ty TNHH Điện công nghiệp Sài Gòn (SIPower)
Địa chỉ : 103/7/25 Đường số 20, KP4, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP HCM
Email: lienhe@saigonpower.com.vn
Dự án

Dự án tiêu biểu

TT

Đơn vị

Phạm vi thực hiện

1

  Công ty TNHH MTV Cấp nước và Công trình Đô thị Cà Mau

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của các nhà máy / trạm cấp nước trên địa bàn

2

  Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An

- Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 500 kVA, 80 kVA, 50 kVA và 30 kVA

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của các nhà máy / trạm cấp nước trên địa bàn

3

  Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Tháp

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của các nhà máy / trạm cấp nước trên địa bàn.

4

   Công ty TNHH MTV Cấp nước Trà Vinh

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của các nhà máy / trạm cấp nước trên địa bàn.

5

  Công ty TNHH MTV Cấp nước Bến Tre

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của các nhà máy / trạm cấp nước trên địa bàn.

6

  Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của các nhà máy / trạm cấp nước trên địa bàn.

7

 Ngân Hàng AGRIBANK bình Dương

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của chi nhánh.

8

  Ngân Hàng AGRIBANK Hooc Môn

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của chi nhánh.

9

  Ngân Hàng AGRIBANK Lý thường Kiệt TP.HCM

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của chi nhánh.

10

 Cục Thuế Đồng Tháp 

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của cục thuế/ chi cục thuế.

11

Cục Thuế Long An

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của cục thuế/ chi cục thuế.

12

 Cục Thuế Cà Mau

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của cục thuế/ chi cục thuế.

13

 Cục Thuế Lâm Đông

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của cục thuế/ chi cục thuế.

14

  Cục Thuế Tiền Giang

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của cục thuế/ chi cục thuế.

15

 Tập Đoàn Bưu Chính Viển Thông VNPT Bến Tre

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của tập đoàn.

16

 Tập Đoàn Bưu Chính Viển Thông VNPT Bến Tre

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của tập đoàn.

17

 Tập Đoàn Bưu Chính Viển Thông VNPT Vũng Tàu

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của tập đoàn.

18

Tập Đoàn Bưu Chính Viển Thông VNPT Bình Phước

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của tập đoàn.

19

 Tập Đoàn Bưu Chính Viển Thông VNPT Trà Vinh

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của tập đoàn.

20

 Tập Đoàn Bưu Chính Viển Thông VNPT Cà Mau

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của tập đoàn.

21

 Công Ty Viển Thông A

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của công ty.

22

 Cục Hải Quan HCM

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của cục hải quan.

23

   Cục Hải Quan Tiền Giang

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của cục hải quan.

24

 Trung Tâm Ứng Dụng CNSM Đồng Nai

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của trung tâm.

25

Trường ĐH Bình Dương

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của trường.

26

 Kho bạc Nhà Nước TP.HCM

- Cung cấp, triển khai lắp đặt máy phát điện

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho toàn bộ các máy phát điện của Kho bạc.

 

Coppyright © 2019 Thiết kế web - 0392076494 (Nin). All right reserved. Design by Nina
Đang online: 4 | Tổng truy cập: 913319
backtop