Máy phát điện, sửa chữa máy phát điện, máy phát điện cũ, máy phát điện đã qua sử dụng

Gen1Gen2Saigon Industry Power Co.,Ltd

Sản phẩm mới
máy phát điện 10kVA đã qua sử dụng

máy phát điện 10kVA đã qua sử dụng

Giá NY: 110,000,000 đ
Giá bán: 105,000,000 đ
Máy phát điện DCA-800 SPM, 700kVA, 3 pha, 400V.

Máy phát điện DCA-800 SPM, 700kVA, 3 pha, 400V.

Giá NY: 1,000,000,000 đ
Giá bán: 980,000,000 đ
máy phát điện S30KS, 30kVA đã qua sử dụng

máy phát điện S30KS, 30kVA đã qua sử dụng

Giá NY: 300,000,000 đ
Giá bán: 280,000,000 đ
máy phát điện SQ3200, 20kVA đã qua sử dụng

máy phát điện SQ3200, 20kVA đã qua sử dụng

Giá NY: 160,000,000 đ
Giá bán: 145,000,000 đ
BE21, BERNINI

BE21

Giá bán: 0 đ
BE22, BERNINI

BE22

Giá bán: 0 đ
BE28, BERNINI

BE28

Giá bán: 0 đ
BE42, BERNINI

BE42

Giá bán: 0 đ
BE46, BERNINI

BE46

Giá bán: 0 đ
BE72, BERNINI

BE72

Giá bán: 0 đ